Opublikowano

Wspólnota mieszkaniowa – jej typy oraz zarządzanie wspólnotą

Wspólnota mieszkaniowa to pojęcie, które definiuje społeczeństwo posiadaczy, których lokale są w składzie pewnej określonej nieruchomości. W pewnym sensie wspólnota mieszkaniowa jest spółką lub przedsiębiorstwem, pomimo tego, że nie ma osobowości prawnej. Wspólnota zwykle ma firmę, siedzibę, organy i NIP i REGON.

arrtykuł o zarządzaniu wspólnotami w Łodzi

Autor: WPBM „Mój Dom” S.A.
Źródło: http://www.mojdom.com.pl
Teraz zdołamy wyróżnić dwa rodzaje wspólnot mieszkaniowych, pierwszą z nich jest mała wspólnota mieszkaniowa, zaś drugą – szeroka wspólnota mieszkaniowa. W małej wspólnocie mieszkaniowej może mieścić się maksymalnie siedem lokali, z kolei w wypadku pokaźnej wspólnoty mieszkaniowej minimalna liczba lokali wynosi osiem. Ogromna wspólnota działa na zasadzie ustawy o własności lokali, zaś niewielka na bazie Ustawy o Własności Lokali. Nieruchomość wspólna i lokale wyodrębnione posiadają indywidualne wieczyste księgi, w jednym z działów odszukamy właścicieli poszczególnych lokali wspólnoty mieszkaniowej – baza wspólnot mieszkaniowych w Łodzi.

Wspólnoty mieszkaniowe Łódź wiecznie funkcjonują poprzez pewne organy, do których wypada w szczególności zarząd wspólnoty. Zobowiązanie zarządu istnieje w dużych wspólnotach mieszkaniowych, wyboru zarządu dokonują posiadacze indywidualnych lokali, jacy muszą podjąć właściwą decyzję. Jest to obowiązek nałożony poprzez ustawę, nie dotrzymanie tego obowiązku zdoła skutkować sankcjami. Pomimo tego, że we wspólnocie zdoła robić zarząd, to często przekazuje on mnogość obowiązków administratorowi. Niemniej jednak jego odpowiedzialność za zarządzanie wspólnotami Łódź jest w pewnym stopniu zredukowana.

Kliknij ten odsyłacz, a wtedy zdobądź więcej szczegółów (https://partnerzy.pl/oferty/od-dewelopera) odnoszących się do analizowanej w tym materiale zagadnień. Otrzymasz wtedy szerszą wiedzę.

rozliczanie wspólnot mieszkaniowych

Autor: Mark Moz
Źródło: http://www.flickr.com
Wszelka wspólnota mieszkaniowa posiada pewne obowiązki, poniektóre z nich wypływają z prawa budowlanego, regulacji o rachunkowości i praw lokalnych. Dodatkowo pośród praw wspólnoty mieszkaniowej odnajdziemy też zdobycie REGON, ustawy o statystyce publicznej, oraz także sprawozdawczość. Decyzje, nad jakimi pilnuje wspólnota mieszkaniowa, podejmowane są na zebraniu albo przez zbieranie głosów przez zarząd. Wśród rozlicznych zebrań wspólnoty znajdują się zebrania dotyczące przykładowo kosztów rozporządzania, sumptów na remonty czy też podtrzymania higieny oraz porządku.