Opublikowano

bardzo innowacyjna technika.pozyskiwania prądu

Fotowoltaika jest jedną z bardzo nowatorskich i przyjaznych dla otoczenia technologii. Struktury fotowoltaiczne wyróżniają się łatwością instalacji i są bezproblemowe do wykorzystania zarówno w założeniach przemysłowych jak i w gospodarstwach domowych.

Okiennice z modułami fotowoltaicznymi

Autor: Schüco
Źródło: Schüco
W instalacjach fotowoltaicznych, z wyjątkiem urządzeń (sprawdź promocję na płuczka piasku mar agency) które odpowiadają za wygenerowanie prądu elektrycznego, zasadniczą funkcję gra akumulator do fotowoltaik, jaki pozwala na nagromadzanie i przechowywanie prądu.
Najczęściej branym pod uwagę czynnikiem przy zakupie akumulatora jest pojemność. Wyznacza ona zdolność akumulatora do gromadzenia ładunku elektrycznego.

Żądania, jakie stawia się akumulatorom używanym w instalacjach fotowoltaicznych są nieco inne jak w przypadku akumulatorów użytkowanych gdzie indziej.
W kontekście istoty czynności instalacji fotowoltaicznej trzeba mieć na uwadze aktywność akumulatora w sposobie buforowym, z rzadkim zostawaniem w stanie pełnego naładowania. Zasadnicza jest stała praca cykliczna, również założenie czasu rozładowań. Zwraca się uwagę na pracę akumulatora w dużym odcinku temperatur, oraz okresy pomiędzy doładowaniami przeliczane na dni. W efekcie jeżeli w instalacji fotowoltaicznej zostanie użyty standardowy akumulator, to z pewnością nie spełni on zaprojektowanego okresu eksploatacji.

Ważne jest wobec tego użycie akumulatorów specjalnie do tego przeznaczonych.W instalacjach fotowoltaicznych niezwykle często stosowany jest akumulator do fotowoltaik oparty na technologii AGM. Cały elektrolit jest skupiony w separatorach stanowiących maty z włókna szklanego, jakie umieszczone są między ołowiowymi płytami akumulatora. Jest więc wyeliminowana możność wyciekania elektrolitu z uszkodzonego mechanicznie akumulatora.

prąd

Autor: Skoff
Źródło: Skoff
Oddzielną grupę ustanawiają akumulatory żelowe, gdzie elektrolit uwięziony w strukturze krzemionki wymieniono w żel. Jako zalety akumulatorów owego rodzaju wymieniane są przede wszystkim wysoka biegłość ładowania, mniejsze wymagania wentylacyjne, również brak następstwa rozwarstwiania elektrolitu w trakcie wolnego ładowania.