Opublikowano

Warto sprawdzić jakie zalety zastosowania ochronników przeciwprzepięciowych

Wymóg stopniowania ochronników przeciwprzepięciowych w instalacji elektrycznej wymusza używanie ochronników różnych kategorii. Istnieją trzy grupy ochronników które zabezpieczają przed przepięciami pochodzenia burzowego i łączeniowego które mogą wystąpić w sieci która zasila gmach. Wybierając odpowiedni ogranicznik przepięć należy uwzględnić optymalne napięcie stałej pracy pomiędzy kanałem fazowym i neutralnym. Ważny jest ukształtowanie sieci, także odporność udarowa powiązana z udarami prądowymi, jakie wywodzą się od uderzenia piorunu.

słup wysokiego napięcia

Autor: zeevveez
Źródło: http://www.flickr.com
Ochronnik przeciwprzepięciowy w razie potrzeby bez ryzyka przejmie falę przepięciową i odwiedzie prąd przepięciowy do uziemienia, a nie do instalacji – dowiedz się więcej. Zabezpieczy nie tylko przed przepięciami podczas burzy, lecz także łączeniowymi, które mogą wystąpić w sieci zasilającej. Atutem wykorzystywania ochronników jest ścisła budowa usługi nadzoru budowlanego i prostota montowania. W rozdzielnicy zajmują niewielką ilość miejsca, co w przypadku domów jednorodzinnych ma ważne znaczenie.

Znaczący jest również fakt, że używanie tego produktu nie ma limitów, co do prowadzenia odpowiednich dystanse pomiędzy osobnymi poziomami – Ograniczniki przepięć. Każde walory, oraz parametry techniczne sprawiają, że ochronnik jest bardzo odpowiednim sprzętem przeznaczonym do budownictwa jedno i wielorodzinnego. Wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa polega na stworzeniu zestawienia miejsca neutralnego rozdzielnicy elektrycznej, metalowych osłonek kabli, metalowych rur wchodzących do budynku, kolejnych złączeń wyrównawczych i uziemienia z kluczową szyną ekwipotencjalną.

W celu ochrony narzędzi elektrycznych czułych na przepięcia wywołane trafieniem pioruna konieczna jest wewnętrzna ochrona przeciwprzepięciowa. Instalacja elektryczna będzie zabezpieczona, jeśli w skrzynce elektrycznej umieścimy ochronnik przeciwprzepięciowy i wskazówki uszkodzenia, jakie uwidocznią niezbędność wymiany ochronnika. Ograniczniki winny być poddawane okresowej inspekcji przynajmniej raz w roku, natomiast pomocnicze skontrolowanie należy wykonać po wystąpieniu uderzenia piorunu w budynek. Dobór i realizacja detali ochrony odgromowej, tak jak zewnętrznej, jak i wewnętrznej trzeba zlecić elektrykowi.