Opublikowano

Na jakiego rodzaju dokładnie zasadzie funkcjonują wszelkie osuszacze powietrza?

Najważniejszym składnikiem kondensacyjnego osuszacza powietrza jest tak zwany sprężarkowy system chłodzący. To dzięki takiej części można uzyskać kondensację pary wodnej, a przez to obniżyć zawartość wody w powietrzu.
Najważniejszym elementem układu chłodniczego jest sprężarka, która posiada obowiązek sprężać i tłoczyć czynnik chłodzący, tym samym wymuszając jego przepływ przez cały układ.

Wzrostom ciśnienia towarzyszy wzrost temperatury. Sprężony czynnik chłodzący (w stanie gazu) dostaje się rurociągiem do skraplacza, w którym ma miejsce jego ochłodzenie. Temperatura czynnika jest odbierana przez wymiennik powietrza (skraplacz). Czynnik chłodniczy ze stanu gazowego w wyniku oddziaływania ciśnienia oraz spadku temperatury robi się ciekły. W urządzeniu tego typu jak skraplacz powietrza, skroplony czynnik chłodzący przepływa przez filtr odwadniacza, który pochłania parę wodną, która może się dostać do układu podczas wytwarzania tego typu narzędzia narzędzia do toczenia jak osuszacz powietrza lub innych czynności serwisowych, takiego urządzenia.
szczegóły

Autor: Rupert Kim
Źródło: http://www.flickr.com
Po przejściu przez filtr, ciecz dociera do organu barwiącego, (czyli kapilary albo zaworu rozproszonego), który kiedy napotka znaczne opory przepływu, sprawia różnicę ciśnień oraz, że wspomniany czynnik rozpoczyna się rozprężać oraz odparowuje. Proces parowania odbywa się w części o nazwie parownik. W przeciwieństwie do skraplacza, zawsze towarzyszy jemu spadek ciśnienia. To właśnie dzięki temu zjawisku, powietrze oddaje ciepło czynnikowi i umożliwia jego całkowite wyparowanie. Temperatura powietrza obniża się poniżej punktu rosy, co sprawia wykroplenie nadmiernej ilości wilgoci na ściankach parownika. Ponadto tego typu rozprężony czynnik jest ponownie zasysany przez sprężarkę i cykl się wznawia.

Jeżeli osuszacz pracuje w mniejszej temperaturze otoczenia to woda, która jest wykroplona na powierzchni parownika, może zamarznąć, zatem ma miejsce zwiększenie oporów powietrza, które płynie przez wymienniki. Aby takiemu zjawisku zapobiec, elektroniczny układ sterujący czasowo roztwiera zawór elektromagnetyczny. To natomiast ułatwia skierowanie gorącego czynnika (w stanie gazowym) bezpośrednio na wymieniony parownik.