Opublikowano

Kogo należy powiadomić, jeżeli znajdziemy niewybuch?

Są wojskowi, którzy w swojej pracy spotykają się z niewypałami. Tego typu amunicja jest nieprzewidywalna. Może w dowolnej sekundzie wybuchnąć. Przypadkowe osoby, które spotkałyby na swojej drodze taki niewybuch, nie mogą go dotykać.

Do tego jest specjalny oddział wojskowych, którzy mają właściwe szkolenie oraz właściwe umiejętności.

fototapety

Autor: Zucker Kommunikation
Źródło: http://www.flickr.com
Każdy patrol saperski jest pododdziałem podległym najważniejszemu dowódcy. Kluczowym obowiązkiem patrolu rozminowywania jest niszczenie przedmiotów niebezpiecznych wojskowego pochodzenia, które zgłaszane są przez jednostki Policji, Straż Pożarną czy komendy militarne. Gdy patrol dostanie zgłoszenie o niebezpiecznym przedmiocie na osiedlu czy też w zabudowaniach gospodarczych, ma dwadzieścia cztery godziny na realizację takiego zgłoszenia. Jeśli jednak rzecz nie jest pilna, okres ten to 72 h od czasu zgłoszenia. O tym, w jaki sposób ma być wykonywane zgłoszenie decyduje dowódca takiego patrolu. Do momentu przyjazdu patrolu, Policja jest odpowiedzialna za ochronę znalezionego niewypału. Osoba, która znajdzie niewypał, powinna ten fakt zgłosić właściwym jednostkom. Może to być Policja, Straż Graniczna czy Siły Zbrojne – jeśli niebezpieczny materiał został znaleziony na terenie będącym pod ich zarządem.
Następnie odpowiednie organy muszą przekazać tego typu zgłoszenie dyżurnemu oficerowi komendy wojskowej, w jakiej jest odpowiedni patrol. Oficer dyżurny po dostaniu zgłoszenia, musi je zaewidencjonować oraz o tego typu fakcie powiadamia dowódcę patrolu saperskiego. Patrol wykonuje takie zgłoszenie w zgodzie z przyjętym priorytetem.

Tak samo emocjonujące zagadnienia znajdują się w pokrewnym serwisie. Jeżeli pragniesz je zgłębić – zobacz pod linkiem, który jest tu.

Może to być tryb zwykły lub pilny. Saperzy interweniują niezwykle często. W samej stolicy są dni, kiedy patrol wzywany jest 2-3 razy dziennie.

Może wydarzyć się, że w czasie robót konstrukcyjnych robotnicy trafią na niebezpieczne odkrycie. Ważne jest, aby przewożenie niebezpiecznych przedmiotów odbywało się za dnia.