Opublikowano

Izolacja pionowa oraz izolacja pozioma fundamentu – w jaki sposób się to wykonuje?

Od fundamentu będzie zależeć stabilność całego domu, stąd powinniśmy być nadzwyczaj precyzyjni na owym etapie budowy. Na dodatek jeśli nie wykona się należytej izolacji poziomej oraz izolacji pionowej fundamentów, może skończyć się to budowlaną katastrofą.
Pomiędzy ławami a ścianami jak też pomiędzy ścianami parteru a fundamentem ułożyć trzebay tzw.

izolację poziomą. Chroni ona mury przed kapilarnym podciąganiem wody. Przekładki z izolacyjnego materiału tworzą ponadto powłokę poślizgową. To dzięki niej mur i ława nie będą stanowić jednolITego konstrukcyjnego fragmentu. Gdyby nie prawidłowo zrobiona izolacja pozioma na ich styku mogłoby dojść do powstania szczelin w efekcie osiadania domu. Najbardziej popularnym surowcem do wykonywania poziomej hydroizolacji jest papa termozgrzewalna. Papę możesz także zastąpić grubą folią z PCW.

kominek

Autor: Jon Glittenberg
Źródło: http://www.flickr.com
Czy za każdym razem konieczne są tak zwane pionowe izolacje budynków? Na pewno tak, ponieważ jeślibyśmy pozostawili ściany fundamentowe bez ochrony, wchłonęłyby wodę nieomalże niczym gąbka.

Zaintrygowany? To dla nas fantastyczna wiadomość. Więc naciśnij to i oglądaj bez ograniczeń następne specjalistyczne posty.

Z pionowej hydroizolacji możesz zrezygnować tylko wtenczas, kiedy ściany zrobione są z wodoszczelnego betonu. Ściany fundamentowe chroni się w większości wypadków tak zwaną lekką izolacją pionową. W takim przypadku z jednej warstewki folii albo papy ewentualnie dwóch warstw masy. Zabezpiecza ona przed fundamenty wilgotnością zawartą w gruncie.

Jeśliby jednakże w okolicy fundamentu miała się pojawić jakakolwiek woda, zwłaszcza zdolna wywierać tak zwane parcie hydrostatyczne, budowniczy powinien zaplanować hydroizolację typu średniego czy też nawet ciężkiego.