Opublikowano

Egzekucja leasingobiorców.

Wolny rynek charakteryzuje się tym, że bogactwo albo choćby bezpieczna sytuacja finansowa nie jest nikomu dana raz na zawsze.Do trudnej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy w zarządzaniu, ale choćby wydarzenia, na które przedsiębiorcy mają znikomy wpływ. Dlatego zawierając umowę leasingu, warto jest zdawać sobie sprawę jakie są być konsekwencje zaległości płatniczych wobec leasingodawcy.Sprawy związane z zaległościami zawarte są w OWUL (OWL), wraz z umową leasingu. Tabela Opłat i Prowizji wymienia natomiast koszty, które wiążą się z windykacja leasingobiorców.

Za opóźnienia jednomiesięczne naliczone zostają odsetki, które zazwyczaj są wyższe od ustawowych.
Przedsiębiorstwa leasingowe, również wezwania do zapłaty, za które pobiera się dodatkową opłatę. W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznacza także dodatkową datę na spłatę zaległej raty leasingowej – najczęściej 14 dni. W przypadku niewpłacenia zaległości w dodatkowym terminie, leasingodawca będzie miał prawo (Adwokat Kalisz) wypowiedzieć umowę leasingu.

Wypowiedzenie umowy leasingu następuje jeśli, pomimo wezwania do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, a leasingobiorca nie podejmie też żadnych rozmów z finansującym. Gdy nie powiodą się próby rozmowy z leasingodawcą, albo zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca odmówi wznowienia umowy, wówczas leasingobiorca zostanie wezwany do oddania przedmiotu leasingu.Aktywności tych, nie prowadzi już bezpośrednio spółka leasingowa, lecz pełnomocnik (firma windykacyjna, kancelaria prawna) |.

Usługa ta, podobnie jak wszystkie koszty egzekucji obciąża finalnie leasingobiorcę. Klient płaci także za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu. Jeśli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy lub pełnomocnikowi, wówczas ten rozpocznie tzw. twardą windykację, próbując odzyskać przedmiot leasingu. Jeśli odebranie przedmiotu leasingu będzie niemożliwe, wtedy leasingodawca lub pełnomocnik wystąpi do sądu o wydanie przedmiotu leasingu.Opłaty sądowe, a także ewentualne koszty komornika też obciążą ostatecznie byłego leasingobiorcę. Oprócz tego przedmiot leasingu jest oficjalnie własnością firmy leasingowej.

Może ona zatem złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przywłaszczenia mienia. Po zakończeniu czynności windykacyjnych następuje rozliczenie umowy. Jeżeli leasingobiorca nie rozliczy się z spółką leasingową, sprawa znajdzie się w sądzie wraz z wypełnionym wekslem (lub nastąpi sprzedaż wierzytelności – ). Po uzyskaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez firmę windykacyjną.

Przedsiębiorstwa leasingowe wspaniale wyspecjalizowały się w windykacji leasingobiorców. To bowiem dla nich dodatkowe źródło zarobku. Jednakże leasingodawcy rzadko kiedy zależy na końcu współpracy z leasingobiorcą, nawet mocno nieterminowym, dlatego praktycznie na każdym stadium windykacji znajdują się furtki negocjacyjne. Najlepiej jeszcze przed wystąpieniem problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić trudności z płatnościami. Istnieje wtedy możliwość zmiany harmonogramu, np. wydłużenia umowy.