Opublikowano

Co przynależy do zadań kierownika budowy?

Kierownik budowy nadzoruje budowę obiektu oraz będzie za nią odpowiedzialny. Winien zorganizować a także prowadzić budowę w taki sposób, ażeby była bezpieczna oraz zgodna z przepisami BHP.

Obowiązki kierownika budowy to prowadzenie specyfikacji – zarejestrowanie budowy oraz wykonywanie wpisów do dziennika i wypełnianie wpisanych tam instrukcji. Kierownik budowy zatwierdza również poszczególne fazy robót – . Do tego, musi zapewnić geodezyjne wytyczenie domu, a także odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Musi zadbać o matrycę informacyjną i ogłoszenie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa a także ochrony zdrowia. W późniejszej fazie przygotowuje dokumentację powykonawczą budowli.

praca - panorama

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
kwiaty na balkonie

Autor: Jean-François Gornet
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy jest to jednostka, jaka deklaruje, że nasz wywóz gruzu lubin jest zrealizowany zgodnie ze sztuką budowlaną a także przepisami a także nadaje się do zamieszkania. Z owego względu musi wziąć udział w odbiorach poszczególnych faz robót i zagwarantować usunięcie prawdopodobnych nieścisłości, usterek. Inwestor nie może w pojedynkę zgłosić domu do odbioru, powinien przyłączyć do niego deklarację kierownika budowy o skończeniu prac budowlanych – -> kliknij.
Kierownik budowy jest zobligowany przekazać inwestorowi 2 oświadczenia: pierwsze opiniujące, że budynek został zbudowany zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i regulacjami; drugie dotyczące uładzenia jak też doprowadzenia do poziomu „używalności” obszaru budowy, a również – innych miejsc wykorzystanych podczas budowy, przykładowo drogi, sąsiedniej działki itp.

Na posadzie kierownika budowy, przez wzgląd na doniosłość funkcji, inwestor musi zatrudnić jednostkę obowiązkową i odpowiedzialną.