Opublikowano

Budujesz dom? Zbadaj grunt

Zanim powstanie budynek, wszystkich inwestorów czeka przygotowanie terenu pod wykonanie nowego obiektu. Jak przebiegają prace terenów pod zabudowę a także kiedy można zdecydować się na takie działania?

Jeśli chcemy by budowa przebiegała szybko i bez zakłóceń, konieczne jest podjęcie pewnych działań.

technologia modułowa

Autor: TEKTUM
Źródło: TEKTUM

Każdy budynek jest tak trwały, jak jego fundamenty. Aby możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych, trzeba najpierw zbadać grunt (doczytaj: stabilizacja gruntów). Dane, które uzyskujemy po zbadaniu gruntu, umożliwiają nam określenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku. Niekiedy możemy spotkać grunty, których nośność może być niewystarczająca do przyjęcia ciężaru budynku. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. Wówczas niezbędna okaże się pomoc profesjonalistów. Wzmacnianie gruntów, firma może przeprowadzić za pomocą ubijaków mechanicznych lub ręcznych. To najczęściej wybierana metoda. Jeśli nośność gruntu jest zbyt mała, a wynika to z wilgotności gruntu, to możemy wzmocni go żwirem lub drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntów może nastąpić także przez zastrzyki z zaprawy cementowej. Do tego celu wbija się na odpowiednią głębokość w grunt stalowe rury, do jakich przewodami gumowymi doprowadza się pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową.

Czy to zagadnienie niezwykle Cię interesuje? Jeżeli tak, to wejdź tutaj i poznaj naszą firmę (prymat.net/oferta/wypozyczalnia/) – poznasz tu nieziemsko absorbujące informacje.

Zaprawa cementowa lub roztwór chemiczny wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność oraz twardość.

Najczęściej obszar na którym ma powstać inwestycja nie posiada ogrodzenia, porastają ją krzewy, drzewa a także trawa. Często nie ma też podłączonych mediów. Należy więc odwrócić ten stan rzeczy, byśmy mogli rozpocząć budowę. Pamiętajmy więc, by teren ogrodzić. Uchroni to robotników przed potencjalnymi przykrymi sytuacjami. Ogrodzenie zabezpieczy także nas – inwestora. Niepowołane osoby nie wejdą wówczas na teren działki.

Aby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, należy również zapewnić właściwy dojazd na plac budowy, ponieważ ciężki sprzęt budowlany powinien mieć zagwarantowany bezproblemowy wjazd na teren budowy.

Zobacz również: