Opublikowano

Żurawie jako urządzenia o dużym zastosowaniu

Żurawie to dźwigi jakie mają wielkie zastosowanie we wszelkich dziedzinach życia. Ich rosnące każdego roku zapotrzebowanie powiązane jest z trwałym postępem ilości inwestycji, zakładów budowlanych, czy przyrostem transportu. Miejsce czynienia pracy, zapotrzebowanie i typ pracy ma wpływ na dobór gatunku żurawia jakiego użyjemy. Żurawie Wrocław, których podstawowym składnikiem nośnym transportującym obciążenie jest wysięgnik, różnicujemy zależnie od cech użytkowych, oraz przeznaczonych cech konstrukcyjnych.

żuraw na budowie

Autor: jasonwoodhead23
Źródło: http://www.flickr.com
Cechy użytkowe scalają się użyciem tych narzędzi do przeznaczonych robót przeładunkowych w budownictwie, portach, dokach, na statkach, w kolei, bądź zakładach pracy. Jest mnóstwo gatunków żurawi. Żurawie Wrocław stacjonarne to dźwignice tworzące się z przymocowanych na stałe do podstaw filarów, na jakich przymocowano wysięgniki wykonujące ruch obrotowy (przydatne na dużych placach budowy). Kąt obrotu wysięgnika może być zawężony parametrami dźwigu, lecz może również wynosić pełne 360o. Po obrotowym wysięgniku transportuje się wciągnik, będący podzespołem podnoszącym ciężary.

Dźwig samojezdny jest dźwignicą służącą do przesuwania ciężarów, zamontowanym na podwoziu samojezdnym, posiadająca wysięgnik mogący czynić ruch obrotowy, a także ruch opuszczania, oraz podnoszenia. W większości wypadków wysięgnik posiada przystosowywaną długość i możliwość teleskopową. Takie żurawie Wrocław () określone są szczególnie do ruchu po drogach publicznych o utwardzonej powierzchni. Pewna część, w zależności od właściwości systemu jezdnego podwozia ma możliwość poruszać się po obrębie o nieutwardzonej powierzchni.

Dźwig ruchomy to dźwig zamontowany na pojeździe ciężarowym między kabiną kierowcy a skrzynią, czy też z tyłu pojazdu, służący do załadunku towaru na samochód, również jego rozładunku. Kluczowe gatunki dźwigów ruchomych to żurawie do przewozu artykułów budowlanych, oraz do transportu drewna. Dźwig wieżowy składa się z pionowego masztu instalowanego na przejezdnym, lub wapno nawozowe stacjonarnym podłożu i wysięgnika poziomego, albo nachylonego pod kątem do poziomu. Dźwig wieżowy podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.