Opublikowano

Wieka dymowe a także metody oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z palącego się domu, utrzymując sprawność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Samoczynne odblokowanie skrzydła okna do kąta 90° w stosunku do futryny gwarantuje dokonanie perfekcyjnego rozproszenia dymu i ciepła z wyjść ewakuacyjnych.

Podstawowymi elementami klap dymowych jest okno (zobacz również żaluzje gdańsk) do oddymiania, wyposażone w deflektor wiatrowy, również pakiet układu kierowania – tutaj więcej informacji. W trakcie ognia, przy grawitacyjnym układzie usuwania dymu i gorąca, czynne pozostają przeloty oddymiające w fasadach, albo w dachach budynku. Poprzez przeloty oddymiające, na zewnątrz domu wydostają się trujące gazy, dym i płonące powietrze. W taki sposób drogi ewakuacyjne dopełniają swą rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku.
okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania wyzwolony pozostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania, lub zewnętrznych narzędzi wywołujących. Kompleksem systemu oddymiania rządzi centrala – . Aby udoskonalić oczywisty przewiew, wykorzystuje się w spodnich częściach budynku pomocnicze odbezpieczone detale, doprowadzające świeże powietrze.
Dla zainicjowania skutecznej ewakuacji ludzi, bardzo duże znaczenie ma okres otwarcia klap dymowych i okien w wysokiej części budynku, oraz aparatów doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane instrumenty do odprowadzania dymu i gorąca, mogą także służyć do codziennej, zwyczajnej wentylacji pomieszczeń.

oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H
Impuls elektryczny zapewnia najlepszy pułap bezpieczeństwa i komfortu, a całkowity system oddymiania o napędzie elektrycznym cechuje prędkie automatyczne wywoływanie poprzez czujki pożarowe, stały monitoring, maksymalne zintegrowanie z innymi strukturami obiektu, pożyteczna wentylacja, bez specjalnych kosztów.
W pełnym systemie oddymiania, poszczególne jego składniki złączone są ze sobą i współpracują łącznie w sposób zapewniający niezawodną kontrolę całkowitego układu w obiekcie.

Pojedyncze komponenty systemu oddymiania łączone są z najwyższą starannością. Najważniejsza jest ich zgodność z pozostałymi elementami systemu.