Opublikowano

Podstawowe wiadomości odnośnie zastosowania zbiorników ciśnieniowych oraz zbiorników na wodę

Zbiorniki na wodę oraz zbiorniki ciśnieniowe mają bardzo wiele zastosowań. Wytwarzane są najczęściej ze stali ocynkowanej lub takiej, która od wewnątrz zabezpieczona jest przed korozja. Co jeszcze należy o nich wiedzieć?

Zbiorniki ciśnieniowe wykorzystywane są w wielu branżach. Najczęściej jest to chłodnictwo czy przemysł związany z ciepłownictwem. Magazynowane są w nich zazwyczaj ciecze, ale także powietrze, gazy nie posiadające palnych właściwości, glikol, amoniak, a także kondensat. Zbiorniki ciśnieniowe mogą również służyć do przechowywania substancji niebezpiecznych, czyli takich, które są trujące, żrące lub są łatwopalne (zbiorniki ciśnieniowe o szerokim zastosowaniu). Zastosowanie tego rodzaju zbiorników jest ściśle powiązane z przeznaczeniem, dlatego ich produkcja powinna być dostosowana do wymagań klienta.

zbiorniki ciśnieniowe

Autor: PPRI-ŻEGRZE
Źródło: http://zbiornikicisnieniowe.pl/

Temperatura, jakiej może być poddawany tego rodzaju zbiornik, sięga nawet 150 stopni. A zatem tak ważne jest określenie parametrów, oddziałujących na zbiorniki. Zbiornik (polecamy promocję dotyczącą zbiorniki podziemne) zazwyczaj posiada kształt cylindryczny. Firmy produkujące takie urządzenia, na potrzeby danego klienta oferują odpowiedni projekt, jaki po etapie montażu powinien być zatwierdzony przez UDT, jako odpowiadający warunkom użytkowania i zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Urządzenie podlega tego typu odbiorom, jeżeli mowa o tym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku, w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.

Zbiorniki na wodę różnią się między sobą, a zależności od ich zastosowania. Występują różne ich pojemności, aby zagwarantować wybór oraz wykorzystanie odpowiednich parametrów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta (szukaj więcej zbiorników wody).

Zbiorniki na wodę muszą być bezwzględnie wykonane z materiałów, zapewniających bezpieczeństwo magazynowanej w nich cieczy, gwarantując długotrwałe działanie, a także muszą charakteryzować się dużą odpornością na uszkodzenia. Zbiorniki na wodę mogą służyć na przykład do magazynowania zapasów wody ciepłej, a także do jej uzupełniania, gdy pobór jest duży. Zbiorniki wody o charakterze zasilającym, mają zastosowanie jako miejsca gromadzenia wody, wykorzystywanej, gdy występują ubytki wody w centrali ciepła. Tego rodzaju zbiorniki mogą również magazynować wodę do spożycia, sprawdzają się w sytuacji, kiedy występują jej niedobory w studniach lub na ujęciach wodnych.