Opublikowano

O czym pamiętać stawiając budynek? Zawsze należy stosować najwyższej jakości surowce. Co to znaczy?

Tak naprawdę w konstrukcji wszystkich budynków występują elementy betonowe, a to po to, aby wzmocnić zbrojenie prętami stalowymi. Są to takie konstrukcje żelbetowe. O tym jakie należy używać pręty, decyduje projektant posiłkując się wykonanymi obliczeniami i oczywiście w zgodzie z normami budowlanymi.

Pomieszczenie przemysłowe

Autor: Steve Jurvetson
Źródło: http://www.flickr.com
Na pewno nie należy bez porozmawiania z projektantem albo też inspektoratem nadzoru używać innych prętów do zbrojeń, niż zatwierdzonych w projekcie. Żelbet jest w wielu elementach konstrukcji domu, to znaczy jest obecny w ławach i stropach fundamentów czy na balkonach czy tarasach. Podziału stali zbrojeniowej na klasy dokonuje się na podstawie wartości obliczeniowej granicy elastyczności stali. Przez to można zastosować konkretny typ prętów, mamy wiedzę czy chodzić będzie o pręty ciągnione lub też inne.

Granica plastyczności jest naprężeniem, po osiągnięciu którego ma miejsce dosyć znaczny wzrost wydłużenia materiału, to znaczy prętów, bez wzrostu obciążenia. Właściwie, jeśli konstrukcja będzie poddana naprężeniom o mniejszych wartościach niż granica plastyczności, to po ich ustąpieniu pręty powrócą do stanu sprzed ich dociążenia. Jak zaś granica plastyczności będzie przekroczona to powoduje to nieodwracalne zmiany w materiale, więc po jakimś czasie całość może ulec zniszczeniu. Możemy stosować inne typy stali zbrojeniowej, ale by tak było, potrzebne są nam odpowiednie dokumenty dopuszczające do użytku w budownictwie. Dziś w naszym kraju do dostania są nowsze gatunki stali. Przykładem jest chociażby stal żebrowana, jest ona zaliczana do najwyższej klasy wytrzymałości.

produkcja przemysłowa

Autor: U.S. Embassy Tel Aviv
Źródło: http://www.flickr.com
Pamiętajmy co najważniejsze, żeby używać stali, która spełnia wszelkie najważniejsze procedury, gdyż drewniane konstrukcje dachowe wiązar system tego zależy wiele, a z pewnością nasze bezpieczeństwo. Budowla, jaka powstaje nie powinna być mało trwała, musi być wzniesiona z najlepszej jakości materiałów, bo to daje nam gwarancje, że zachowane zostaną konieczne w takich wypadkach procedury. Właściwie gdy coś stawiamy to powinniśmy pamiętać o wszystkich elementach, jak pręty, lecz również kątowniki stalowe, bo one mają wpływ na to, czy projekt będzie rzeczywiście właściwie wykonany. W tak newralgicznym sektorze jak budownictwonie możemy sobie pozwolić na niedopatrzenia. Sami dobrze wiemy jak próba nadmiernego oszczędzania może się skończyć.