Opublikowano

Najważniejsze metody uzdatniania podłoża

Każdego dnia możemy zaobserwować wiele maszyn budowlanych na placach dużych inwestycji, już na samym początku budowy. Są to wielkie, skomplikowane mechanizmy, którym zwykle nie mamy okazji przyjrzeć się z bliska.

grunt, prace, budowa

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com
Prawdopodobnie nie ma osoby, która choć raz niegłowiłaby się nad przeznaczeniem takiej maszyny oglądając ją na miejscu budowy. Tymczasem, w zależności od przeznaczenia, maszyny pełnią bardzo ważną rolę w miejscu, w którym są używane. Skupimy się obecnie na fundamentalnym zabiegu, a mianowicie na preparacji podłoża pod budowę. Wzmocnienie gruntu jest pierwszym mechanizmem wstępnego stadium budowania budynku mieszkalnego (Spoiwex), dużych obiektów jak np. galerii handlowych, stadionów, hali targowych czy okalających nas ze wszystkich stron dróg asfaltowych, bądź dojazdowych.

Wzmocnienie gruntu ma na celu przyrządzenie podłoża budowli poprzez zmaksymalizowanie jego nośności, zminimalizowanie ściśliwości, poprawa nośności, zmniejszenie porowatości. Takie działania mają na celu możliwie największe zniwelowanie wodoprzepuszczalności, wzrost oporu, zmniejszenie parcia oraz poprawę stateczności gruntu. Istnieje wiele metod wzmacniania gruntów. Należą do nich między innymi: zagęszczanie gruntów, stabilizacja gruntów, konsolidacja gruntu, zbrojenie gruntów, stosowanie zastrzyków, zamrażanie i spiekanie gruntów itp. Jednym z najłatwiejszych i niewymagających dużych wydatków technik jest zagęszczanie gruntów. Odbywa się to poprzez ubijanie podłoża maszynami o różnych strukturach walca i pod odpowiednim naporem. Sprawia to, że grunt jest wytrzymalszy nawet do 50cm głębokości podłoża (zagęszczanie gruntów).

Gdy pomyślisz, że warto zgłębić więcej danych związanych z omawianą tu tematyką, zerknij pod link – w tamtym miejscu odnajdziesz analogiczne zagadnienia.

prace budowlane

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Następnym bardzo istotnym sposobem jest stabilizacja gruntów. Proces ten odbywa się przy wykonaniu stosownej mieszanki spojonej hydraulicznie przy optymalnej wilgotności. Taka mieszanka pozwala na otrzymanie odpowiednich parametrów wytrzymałościowych gruntu. Do stabilizacji stosowane są takie materiały jak: cement, wapno czy popioły lotne. Osiagalne są również gotowe spoiwa takie jak np. Siliment, Teramix, Lipidur, Tefra.

Pogłębianie wiedzy na temat technik wzmacniania podłoża jest bardzo ważną kwestią, jeśli zamierzamy budować dom czy tylko wzmocnienie drogi dojazdowej do garażu ( gruntu). Należycie utwardzone podłoże gwarantuje stabilność i trwałość wykonanych na nim budynków.