Opublikowano

Kruszywa – tworzywa ziarniste naturalne bądź syntetyczne.

Kruszywa są to tworzywa drobne naturalne bądź syntetyczne, nieorganiczne bądź organiczne, wykorzystywane jako kompozycja zapraw cementów, bitumicznych kompozycji do konstrukcji. Odróżnia się kruszywa mineralne zdobywane przez maszynową przeróbkę materiałów skalnych i kruszywa sztuczne, zdobywane z surowców organicznych oraz z surowców mineralnych w wyniku poddawania ich przekształceniom cieplnym i przeróbkom maszynowym.

W zależności od surowca skalnego i od sposobu wytwarzania kruszywa rozdzielamy na kruszywo naturalne i kruszywo budowlane drobione. Kruszywo jest tworzywem wykorzystywanym we teraźniejszym budownictwie w ogromnych ilościach. Od postaci kruszywa (kruszywa dolny śląsk) zależą w dużej mierze wytrzymałość także bezpieczeństwo budynków i konstrukcji. Badanie specjalistycznych przymiotów kruszyw budowlanych przeprowadza się bądź wprost na placu budowy, bądź w sprofilowanych laboratoriach. Kruszywo skaliste pokruszone ze skał węglanowych stosowane jest do betonów lastrykowych i suchych kompozytów zapraw do tynków. Kruszywa rozdrobnione ze skał węglanowych mogą być użytkowane do betonów pospolitych. Dobór wariantu kruszywa i jego wielkość w zawiesinie betonowej ustala się w laboratorium. Na placu budowy weryfikuje się wyłącznie, czy używane kruszywo budowlane spełnia ogólne żądania stawiane kruszywom do betonu. Szczególnie pilnuje się: skład ziaren wydłużonych i płaskich (ich nadmierna ilość mogłaby pogorszyć postać mieszanki betonowej, przy użyciu której beton łatwo i szczelnie zapełnia szalowanie), skład zanieczyszczeń (ciał obcych oraz zanieczyszczeń rodzaju organicznego, takich jak glina bądź ił), wilgotność tłucznia. Piach budowlany z Chrościc to surowiec zdobywany wprost ze złoża. Mając na względzie znaczne właściwości jakościowe, używany jest przez wytwórców betonów i galanterii betonowej.

Prócz tego nadaje się do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich, produkowania wyjątkowych robót inżynieryjnych. Barwa piasku budowlanego bywa rozmaita Sandmix – woj. opolskie, w zależności od tego z jakiego miejsca jest pozyskiwany.

.