Opublikowano

Kiedy można zwrócić się o poradę do firmy windykacyjnej?

Działalność jednostek windykacyjnych w dużej mierze skupia się na kontakcie z trasatem oraz sugestywnym przekonywaniu go do uregulowaniu długów czy omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, wachlarz przysługujących uprawnień windykatorowi jest względnie mały. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części uposażenia, lub innych obiektów, będących własnością trasata.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Misją firm windykacyjnych, wykonujących obowiązki w imieniu wierzyciela, będzie odzyskanie należności od trasata. W teorii zatem windykator może jedynie prosić o spłatę zadłużenia albo negocjować terminy jak też wysokość spłaty części czy całości długu. Komornik (komornik praszka) wedle prawa wyekwipowany został w rzeczywiste narzędzia ściągnięcia zobowiązania dla przykładu może wkroczyć do mieszkania trasata, lub zamówić ślusarza i w asyście policji wyważyć zamki, jeżeli trasat nie odpowiada na wezwania egzekutora.

Uniwersalnie stosowaną praktyką w przedsiębiorstwach windykacyjnych, jest skontrolowanie faktyczności powstałego zadłużenia. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do trasata, jeśli ten nie ureguluje długu, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator wysyła upomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, posyła listy polecone bądź kontaktuje się osobiście z trasatem w miejscu zamieszkania bądź pracy. Częstokroć wykorzystywaną praktyką, jest informacja o opcji wciągnięcia dłużnika na tzw. listy dłużników. Lista dłużników to przykładowo Rejestr Dłużników ERIF bądź BIG Info Monitor – dodatkowe informacje na temat na temat listy dłużników.

Jeżeli pomimo określonych wyżej działań, dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, firma windykacyjna finalnie wpisuje trasata do bazy dłużników i wystawia rachunek własny, jaki dodatkowo powiększa zadłużenie dłużnika. Jeśli sprawa długu jest przekazana do sądu, wówczas dłużnik zostaje nadto obciążony kosztami postępowania sądowego jak też wynagrodzeniem komornika, jeżeli sprawa znajdzie finał właśnie w tej instytucji.

Większość prestiżowych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez stosowania nieczystych zagrywek, stosuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu dłużnikowi rozłożenia zadłużenia na wygodne dla niego, comiesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma charakteru kredytu konsolidacyjnego. Osoby, które mają złą przeszłość w Biurze Informacji Kredytowej lub widniejące w wykazach dłużników, nie mają szansy na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.