Opublikowano

Jak zdać na studia architektoniczne?

Wiele osób marzy o studiach na kierunku architektonicznym. Projektowanie budowli lub pomieszczeń zdaje się być ogromnie interesującym i rozwijającym zajęciem. Studia architektoniczne cieszą się stałą popularnością.

plan budowy

Kierunek architektura i urbanistyka występuje na uczelniach technicznych. Architekturę wnętrz natomiast w większości miejscowości można studiować na uczelniach artystycznych. Żeby rozpocząć studia na kierunku architektonicznym, trzeba spełnić szereg wymagań. Wbrew temu, co niektórzy sądzą, nie jest to kierunek prostu. Na każdy z rodzajów studiów architektonicznych niezbędna jest umiejętność rysowania. O zainteresowaniu kursami o tym charakterze świadczy wysoka częstotliwość wpisywania w Internecie haseł w rodzaju „kursy rysunku w Krakowie”.

Architektura na ASP

Akademie Sztuk Pięknych, jak już zostało wspomniane, najczęściej udostępniają kierunek architektura wnętrz. Warunki, jakie należy spełnić są odmienne niż w przypadku politechniki. () Należy rzecz jasna wykazać się umiejętnością rysowania, jest to jednak rysunek o charakterze bardziej artystycznym niż w przypadku rekrutacji na politechnikę. W stosunku do politechnik dużo mniejszy nacisk kładziony jest na przedmioty ścisłe, a większy – na humanistyczne i historię sztuki. Architektura wnętrza ASP jest więc skierowana do kandydatów, którzy potrafią dobrze rysować, a przy tym na przykład mają problemy z matematyką i innymi przedmiotami ścisłymi.

Architektura na uczelni technicznej

Uczelnie techniczne w większości przypadków prowadzą kierunek o nazwie architektura wizualizacje architektoniczne i urbanistyka. Jest to tryb trzyipółletni, po którym ma się tytuł inżyniera. Po tym można zapisać się na studia magisterskie. Architektura na uczelni technicznej jest kierunkiem, gdzie największy nacisk kładziony jest na dziedziny ścisłe i techniczne. Dlatego wielu studentów po niedługim czasie zmienia kierunek studiów. Umiejętność rysunku także jest bardzo ważna, jednak jest to rysunek trochę innego typu niż w przypadku ASP. Powinien on posiadać charakter techniczny, aspekty artystyczne są tutaj na dalszym planie, będzie to przydatne do robienia projektów jak . Także w tym przypadku lekcje rysunku mogą być pomocne. To przydaje się także później np. gdy w pracy architekt używa programy do projektowania wnętrz. Należy także wiedzieć o tym, że po skończeniu studiów trzeba odbyć jeszcze szereg szkoleń, by można było zacząć pracować jako architekt.