Opublikowano

Jak osiągnąć nieprzerwaną dostawę gazu?

W świetle niedawnych zdarzeń za naszą wschodnią granicą, coraz coraz więcej istotne jest pobudowanie nieuzależnionego od Rosji systemu dostarczania metanu. Po długich analizach zaistniał projekt, aby w Świnoujściu powstał terminal przeładunkowy gazu ziemnego, w którym statki przenoszące gaz ziemny mogłyby przeprowadzić przeładunek gazu, a ten byłby dalej przesyłany bezpośrednio do dystrybutora przy pomocy rur lub w należyty zbiornik na gaz a następnie przewożony w dalszą drogę, na ciężarówkach bądź też koleją. Taki portowy terminal przeładunkowy będzie przyjmować gaz od rozlicznych dostawców, co w istotny sposób wpłynęłoby na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, toteż byłoby to działanie, które pozwoliłoby nam się asekurować przed potencjalnymi kłopotami z dostawą gazu z Federacji rosyjskiej.

Gaz, palnik

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Nie jest z pewnością dobrze uzależniać się od jednego partnera, gdyż wyłączność nie tylko podwyższa koszty gazu, ale może również spowodować problemy istoty politycznej, jak wykazał przykład Ukrainy w 2009 r.

Ten link do www odpuszczanie metali zadziwi Cię bardzo optymistycznie. Wyszukasz tam ogrom szczegółowych informacji. Zatem nie ociągaj się i wejdź tam!

– zakręcony kurek z gazem jest nie mniej skuteczny jak dywizje czołgów. Jedyną obroną przed niepożądanymi ruchami monopolisty – bez względu czy wschodniego czy zachodniego – jest zróżnicowanie źródeł dostaw. Kiedy się ma wielu dostawców dużo łatwiej jest negocjować warunki umowy, a i ryzyko politycznej hegemonii minimalizuje się prawie do zera, tym bardziej iż gaz przywożony jest praktycznie z dowolnej lokalizacji na świecie, bowiem przywieziony zostaje od dostawcy przez pływające, tzw. gazowce. Zbiorniki na gaz płynny na tychże okrętach są zamrażane tak, by transportowana substancja była w stanie ciekłym. Zatem żeby być bardziej niezależnym trzeba wybudować gazoport, który będzie w stanie przyjąć taki okręt, a następnie przelać jego treść na stały ląd i spowodować by był użyteczny. Czym w istocie jest terminal gazowy?

Są to zbiorniki na gaz płynny w jakich ciekły ładunek podgrzewany jest do temperatury w której robi się on na powrót gazem, wraca więc do swej zwykłej postaci. Forma ciekła zajmuje objętość 630 razy mniejszą niż forma lotna, przez co znacznie zwiększa się gęstość energii stąd ogromne ilości gazów mogą być przechowywane w stosunkowo niewielkich pojemnikach. Fachowcy twierdzą, iż tego rodzaju terminale do regazyfikacji gazu ziemnego to całkowicie bezpieczne przedsięwzięcie.

Więcej: emexgaz.pl