Opublikowano

Jak może przedstawiać się w praktyce prawidłowe zarządzanie ludźmi?

Od długiego okresu czasu wiadomo, że pracownicy nie powinni być traktowani przez swych kierowników jak niewolnicy czy też bezmyślna tania siła robocza. Firma to grupa mnóstwa ludzi, którzy posiadają swoje sprawy i pragnienia.

ogłoszenia

Autor: Maciej Kasprzyk
Źródło: http://www.flickr.com
W pracy należy jednak kierować personelem tak, żeby móc realizować plany firmy.
finansowanie

Autor: Creative Tools
Źródło: http://www.flickr.com
W granicach zarządzania ludźmi kierownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że członkowie personelu przedstawiają podwaliny firmy, więc żeby ta działała poprawnie, uprzednio trzeba zatroszczyć się o poszczególne osoby.

Szukasz rzetelnych informacji na ten temat? Śpieszymy poinstruować Cię, że właśnie je odkryłeś. Należy tylko kliknąć łącze do wpisu.

Tego typu zarządzanie ludźmi zwróci się niejako w formie oddanych i samodzielnych członków personelu. Kompetentny manager nie może bać się wydawać poleceń służbowych, przy czym nie powinien się także bać przyznawać do popełnienia kiedyś jakichś małych błędów. Poszczególni pracownicy powinni czuć, że są kompetentni, więc zasługują na cykliczne nagrody. Mogą być jednak one realizowane w postaci wyjazdów integracyjnych bądź innego rodzaju zabaw biurowych.

Profesjonalny manager powinien także kierować się dyktowanymi przez siebie zasadami oraz gwarantować pracownikom wsparcie, jakiego wymagają. Czując takiego typu wsparcie, będą także okazywać jeszcze większe zaangażowanie w czasie wykonywania swoich zadań służbowych. Zaoferowane przez dobrego kierownika poczucie stabilizacji spowoduje, że będą wiedzieć, kto tę pomoc im ofiarował.

Manager z kolei mógłby wysłać ich na przeszkolenie, jeżeli tylko członek personelu będzie tego potrzebować. Trzeba też okazywać pracownikom należący się im szacunek.