Opublikowano

Gdzie na Śląsku znajdziesz dobrego geodetę – klasyfikatora?

Usługi geodezyjne nieodłącznie związane są z terenoznawstwem i klasyfikacją gruntów. To w intencji fachowych geodetów, operujących firmowym sprzętem, leży odpowiednie rozpoznanie terenu pod zabudowę. Uniwersalne usługi w branży oferuje np. śląski geodeta.

Brzeg czy Oleśnica to przykładowe ośrodki miast regionalnych, gdzie znajdziemy specjalistów zajmujących się mierzeniem i dokumentowaniem gleb na skalę lokalną. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów to wyzwanie geodetów – specjalistów. Rozpoznają oni zasoby genetyczne ziemi, a następnie przydzielają je do sześciu klas bonitacyjnych. Kluczowym wyróżnikiem takiej podziałki jest wydolność produkcyjna gleb. Przy ich klasyfikowaniu uwzględnia się też takie czynniki jak: właściwości morfologiczne, poziom i jakość próchnicy, bliskość do wód, odczynnik gleby czy przepuszczalność. Geodeci dzielą ziemie na sześć głównych poziomów, gdzie I oznacza najlepsze ziemie orne, idealne pod urodzajną uprawę, a VI te nieurodzajne.

pomiar

Autor: Zakład Usług Inżynierskich APEKS
Źródło: Zakład Usług Inżynierskich APEKS Sp. z o.o.

Trudności w różnicowaniu pojawiają się przy trzeciej i czwartej klasie – takich gleb w Polsce jest o wiele więcej niż tych najlepszych określa to geodezja Oleśnica. Geodeci dokładają więc nowe poziomy, obydwa w trzeciej jak i następnej randze ziem. W ich przypadkach mówimy już o częściowej degradacji (obniżeniu jakości przez np. działanie natury).

Masz ochotę wysondować dużo na ten ciekawy temat? Zapraszamy więc na naszą nową stronę – można zobaczyć tutaj link i trzeba w niego kliknąć.

Jako najlepsze gleby uznawane są czarnoziemy, jak i bliskie wodom mady, jak także lessy. Gwarantują one wysoki poziom żyzności, a mady większe nawodnienie. Najmniej płodne są ziemie rdzawe, rankery oraz ciężkie mady. Nie nadają się do rozwoju jakichkolwiek roślin okopowych. Jedynym ich wykorzystaniem jest głównie zalesianie i wykorzystywanie jako potencjalne pastwiska. Podział gleb odbywa się z inicjatywy władz powiatu – o uznaniu klasy ziemi właściwe pismo wydaje starosta. Czyni to na polecenie urzędników wydziałów, których działalność odnosi się do geodezji i zarządzania nieruchomościami.
Gdzie na Dolnym Śląsku znajdziemy uznane usługi w dziedzinie rozpoznań gleboznawczych? Jeśli interesuje cię fachowy geodeta Brzeg proponuje wiele ciekawych usług. Tamtejszy wydział w urzędzie oraz prywatne firmy mają kompetentne kadry, które prowadzą dokładną ewidencję gleb, budynków i lokali z uwzględnieniem map kartograficznych.