Opublikowano

Gdy przychodzi pora na spłacenie należności – na czym zasadza się windykacja długów i jak wygląda?

Otrzymanie kredytu w dzisiejszych czasach jest szczególnie proste – bardzo często nie potrzebuje nawet przedłożenia dowodu osobistego czy poręczenia. Dlatego też coraz większa liczba osób decyduje się na skorzystanie z tej możliwości podczas kupowania nowych multimediów, domów i nie tylko. Niestety problem rozpoczyna się w momencie, gdy nie starczy nam pieniędzy na spłatę długu. Na czym zasadza się proces windykacji długów?

Windykacja stanowi podstawowy etap procesu egzekwowania należności przez kredytodawcę i jest to sposób korzystny dla zadłużonej osoby (kontynuuj czytanie). Działanie windykatora zasadza się bowiem na negocjacjach i rozmowach z dłużnikiem, w celu uzyskania porozumienia pomiędzy nim a kredytodawcą. Można zatem twierdzić, że firmy windykacyjne są pewnego rodzaju mediatorami, którzy mają za zadanie ułożyć wraz z zadłużonym taki plan zapłaty należności, aby był on dla niego realny do zrealizowania. Równocześnie muszą one jednak uwzględniać interesy wierzyciela, gdyż to on jest ich zleceniodawcą. Windykacja nie może być jednakże mylona z innym sposobem odzyskiwania należności, a mianowicie z komorniczą egzekucją. Terminy te dotyczą bowiem całkiem odmiennych działań, a zadanie komornika zasadza się na wykonywaniu całkowicie innych obowiązków. Firmy windykacyjne nie mają np. prawa przejąć majątek osoby zadłużonej.

firma - przekrój

Autor: Ministerio de Relaciones Exteriores
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby zadłużone zwykle doceniają pracę windykatora – bez wątpienia istnieje długa lista dłużników, którzy dzięki jego staraniom uniknęli zabrania majątku przez komornika. Dlatego też warto podjąć z nim rozmowy i pozwolić, żeby pomógł nam w ustaleniu korzystnego harmonogramu spłaty należności. Brak współpracy ze strony osoby zadłużonej może bowiem nieść ze sobą poważne konsekwencje. Każdego dnia na wokandę trafia lista dłużników, którzy odmówili współpracy z windykatorem i wobec których składane są pozwy nawołujące do spłaty należności. Z tej perspektywy ingerencja windykatora okazuje się być pożądana (listę dłużników znajdziesz pod tym adresem).

Należy jednak mieć na uwadze, że windykator (windykator terenowy warszawa) nie jest przedstawicielem prawa i nie dysponuje takimi możliwościami jak komornik. Gdy wykracza on poza swoje działania, mamy prawo poprosić o zmianę mediatora lub zgłosić naruszenie prawa.