Opublikowano

Dowiedz się jak rozliczyć pit 38

Wyłącznie indywidualnie i odrębnie od pozostałych dochodów można rozliczyć dochody ze sprzedaży papierów wartościowych, poza działalnością gospodarczą, pozyskane w danym roku kalendarzowym. Służy do tego PIT-38. Powinno się to uczynić do końca kwietnia następnego roku.
Jest to blankiet, jaki zna każdy inwestor giełdowy. PIT-38 jest projektowany dla podatników, którzy w roku podatkowym pozyskali dochody z odpłatnego sprzedania papierów wartościowych (np. akcji, obligacji), pożyczonych papierów wartościowych. Mało znana odmiana inwestycji przynosząca dochody, gdy cena np. akcji, czy też obligacji nie wzrosła, a opadła, także wtórnych instrumentów płatniczych, również realizacji uprawnień z nich wynikających.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38 przeznaczony jest jednakże nie tylko do uwidocznienia dochodów, albo strat z gry na giełdzie. Powinny go przeprowadzić i oddać też jednostki, które w rozliczanym roku skarbowym scedowały udziały w spółkach z o.o. i papiery wartościowe, nie notowane na giełdzie, względnie osiągnęły przychody z tytułu objęcia wkładów, albo akcji w spółkach, posiadających osobowość ustawową, albo udziałów w spółdzielniach, w zamian za udział niewalutowy w różnej postaci aniżeli przedsiębiorstwo, czy jego zorganizowana część (jak rozliczać PIT 38).PIT-38 jest proponowany do rozliczenia dochodów osiągniętych poza aktywnością ekonomiczną. Dokumentuje on interesy i działania pieniężne, gdzie strony zdobywały, lub zbywały określone aktywa. W czasie roku fiskalnego, nie muszą od zysku od owych transakcji opłacać podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też zadatków na ten podatek.

analiza podatkowa

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
Przymiotem owych lokat jest spora nietrwałość stopnia pożytków, albo porażek. PIT-38 służy tylko do rozrachunku osobistego. Nie jest więc realne łączne rozrachunki dochodów partnerów w owym blankiecie.

Podoba Ci się tego typu wpis? To świetnie, jeśli chcesz zobaczyć coś tak samo atrakcyjnego, to z pewnością na pewno zainteresuje Cię również ważna treść (https://gruzy.pl/jak-pozbyc-sie-gruzu-budowlanego/).

To zasadnicza, oprócz typu zysków i kosztów wykazanych w PIT-38 różnica między tym zeznaniem a odrębnym.
W odniesieniu do różnych deklaracji rocznych, PIT-38 jest o tyle łatwiejszy, że nie odliczamy w nim składek społecznych i zdrowotnych, również nie uzasadniamy tutaj zaliczek na podatek dochodowy.

Źródło: PITax.pl