Opublikowano

Czy wodomierze pomagają zmniejszyć rachunki za z wodociągów?

Instalacja wodomierzy jest bez wątpienia bardzo dobrą lokatą kapitału. Każdy człowiek, który myśli poważnie o oszczędzaniu, musi ją wziąć pod uwagę. W ostatnim czasie nawet ryczałtowcy przechodzą na urządzenia do pomiaru zużycia wody. Wiąże się to z tym, że ryczałtowiec uiszcza opłaty nie tylko za wodę z której skorzystał, lecz także za wodę która wyciekła z nieszczelnych rur.

wodomierz

Źródło: flickr.com
Toteż osoby używające wodomierzy mogą oszczędzać, bo płacą rzeczywiście za wodę, z której korzystali, a nie za wodę, która przeciekła do gruntu. Wodomierze są, jak sama nazwa wskazuje, narzędziami służącymi do ustalenia ilości zużytej wody. Nierzadko pomagają one również w określeniu stawki za ścieki. Oczywiście wtedy, kiedy dom posiada połączenie z miejską kanalizacją. Zwyczajowo jest przyjęte, że ilość ścieków odpowiada ilości doprowadzonej wody. Dlatego wodomierz pełni także rolę przy określaniu wielkości opłaty za ścieki. Cenę za jeden metr sześcienny ustala rada miasta lub drzwi wewnętrzne przesuwne gminy. Tymczasem powinnością zakładu wodociągowego jest oszacowanie, jaką ilość wody w przeciągu miesiąca zużyje 1 osoba. Z reguły jest to około sześciu metrów sześciennych. Niewątpliwie jest to związane z ilością wykorzystywanej wody. Niektórzy wykorzystują ją przecież do mycia samochodu czy podlewania trawnika.

wodomierz

Autor: FreeMind
Źródło: FreeMind
Drudzy tylko do celów higieny osobistej. Ma to wpływ na ilość zużytej wody. Nabywając urządzenie do pomiaru wody trzeba zwrócić uwagę na parę zasadniczych kwestii. Na samym początku wymagane jest dowiedzenie się w pobliskich wodociągach, czy wodociągi stosują jednolite urządzenia pomiarowe. Może tak się zdarzyć, że dane przedsiębiorstwo będzie korzystało jedynie z wybranego modelu. W takim wypadku należy się przystosować do wymagań dostawcy wody. Jeśli zakupu dokonuje się osobiście, to trzeba pamiętać o tym, że zadanie jego montażu trzeba zlecić fachowcowi. Nie każdy ma do tego konieczne uprawnienia. Domki jednorodzinne przeważnie są zaopatrywane w wodomierze wirnikowe – skrzydełkowe. Wodomierze jednostrumieniowe instalowane są w przypadku, gdy woda jest dostarczana jednym strumieniem – szczegóły na stronie . Jeśli woda dopływa do wodomierza kilkoma strumieniami, to trzeba zainstalować wodomierze wielostrumieniowe. Inne wodomierze stosuje się do rejestracji wody zimnej, a inne do ciepłej.