Opublikowano

Co to są wentylatory promieniowe oraz jakie są ich wersje?

Wentylator promieniowy, to główny rodzaj wentylatorów używany w przemyśle. Charakteryzują się one różnorodnością przez wzgląd na stosowanie ich w zupełnie różnorodnych otoczeniach.
Zależnie od konkretnych parametrów technologicznych wyróżniających takie wentylatory, istnieją urządzenia wykorzystywane w strefach zagrożonych wybuchem czy też w środowisku agresywnym.

wilgoć

Autor: OSRAM
Aby dokładniej sprawdzić, w jaki sposób poszczególne właściwości wpływają na możliwość wykorzystywania tego typu urządzeń jak wentylatory promieniowe w konkretnym środowisku, warto jest rozpocząć od omówienia tych parametrów. Tego typu radiatory różnią się od siebie przez wzgląd na parę cech, którym należałoby przyjrzeć się bardziej szczegółowo, zanim będziemy ruszać temat ich zastosowania. Głównym parametrem, na podstawie którego powinniśmy rozróżnić typy wentylatorów promieniowych to tzw. spiętrzenie całkowite powietrza tłoczonego w tego typu sprzęcie. Wyraża się je w jednostkach ciśnienia powietrza, zatem Pascalach.
Przez wzgląd na wspomniany powód, moglibyśmy wyróżnić: wentylatory niskociśnieniowe, radiatory średniociśnieniowe czy też wentylatory wysokociśnieniowe.

Uzupełniające informacje na zaprezentowany w tym tekście są Ci potrzebne? Bez stresu. Kliknij w poniższy link i wszystkie inne wątki tu wyszukasz. Zapraszamy!

Zakres spiętrzenia całkowitego powietrza równa się odpowiednio mniej niż 1000 Pa, w zakresie 1500 a 3000 Pa i pomiędzy 4000 a 10000 Pa. zastosowanie poszczególnych wariantów wentylatorów promieniowych nade wszystko jest uwarunkowane od tego, jakiego rodzaju jest konkretne zanieczyszczenie powietrza, które może być przez nie tłoczone.

Te posiadające niższy zakres spiętrzenia, mogą być stosowane jedynie do czystego powietrza, z kolei im większe ciśnienie, tym może być również większy stopień zanieczyszczenia tego powietrza. Warto również dodać, że wentylatory promieniowe niskociśnieniowe stosowane są do suszenia powietrza, klimatyzacji czy instalacji wentylacyjnych.