Opublikowano

Co należy wiedzieć o uldze na kupno kasy rejestrującej?

Przedsiębiorca, który zaczyna procedurę ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej może ubiegać o zwrot za jej nabycie. Musi, oczywiście, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli planujemy nabyć urządzenie rejestrujące to, jeśli jest to pierwszy zakup, możemy wnioskować o 90% zwrot, przy czym nie może on równać się ponad 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej zawarte zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu należy się zwolnienie z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia na piśmie. Wniosek winien określać, ile urządzeń przedsiębiorca posiada oraz gdzie wszystkie będą stosowane.

Podanie musi zostać złożone zanim zacznie się procedura ewidencjonowania. W przypadku czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, obligatoryjne jest rozpoczęcie procedury ewidencjonowania obrotu i kwot podatków najpóźniej w terminach, które obowiązują podatnika. Ponadto podatnik, którego interesuje ulga na kasę fiskalną musi przedstawić dowód zapłaty całej sumy za urządzenie fiskalne. Nowy artykuł: podatek dochodowy kwartalnie.

Co do kwestii wartości odliczenia, należy mieć na uwadze, że w konkretnym okresie rozliczeniowym nie może być większa niż różnica między podatkiem należnym a naliczonym. Kwestia będzie wyglądać odmiennie, jeśli podatek (przeznacz pomoc dla biednych dzieci) dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go raz na miesiąc. Dla zaciekawionych: .

Przejdź na naszą stronę i czytaj to (https://www.contra-odszkodowania.pl/) następne ciekawe treści na ów temat. W razie jakiś pytań z przyjemnością rozwiążemy wszystkie Twe wątpliwości.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Gdy suma podatku naliczonego przekracza sumę podatku należnego lub wynosi tyle samo co ten podatek, może być wzięte pod uwagę limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z kwotą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym czasie można odliczyć 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto nabytej maszyny, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem raz na miesiąc to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wskazanej ceny. Więcej na blogu: .